Gyászjelentés özv. Fogarassy Mihályné sz. Tölgyesy Mária haláláról

Cím

Gyászjelentés özv. Fogarassy Mihályné sz. Tölgyesy Mária haláláról

Tárgy

gyászjelentés
özv. Fogarassy Mihályné sz. Tölgyesy Mária
Fogarassy Péter
dr. Szecső Lajosné
Marjay Kálmánné
Fogarassy Viktor
Fogarassy Viktorné sz: Molnár Magdolna
Erdeős Lászlóné
Mária Kosnárová
özv. Tölgyesy Viktorné
özv. Kun Gyuláné

Leírás

A gyászoló család fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható szent
akaratában megnyugodva tudatja, hogy a felejthetetlen jó édesanya,
nagymama
özv. FOGARASSY MIHÁLYNÉ
sz. TÖLGYESY MÁRIA
ny. tanítónő
életének 86-ik évében 1980. április 24-én, türelemmel viselt betegség után
visszaadta áldott lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat április 28-án, délután 4 órakor a római katolikus egyház
szertartása szerint helyezzük a kisterenyei temetőben örök nyugalomra.
Az engesztelő szentmiseáldozatot április 28-án délután fél 4 órakor mutatjuk
be a kisterenyei templomban.

Emléke szívünkben örökké él!

Gyászolják:
unokája: Fogarassy Péter; unokahugai: dr. Szecső Lajosné, Marjay Kálmánné,
Fia: Fogarassy Viktor; menye: Fogarassy Viktorné sz: Molnár Magdolna;
Erdeős Lászlóné, Mária Kosnárová és családjuk; sógornője: özv. Tölgyesy Viktorné
és családja; nászasszonya: özv. Kun Gyuláné és családja.

Táviratcím: Fogarassy Viktor, Nagybátony, Révay u. 6. fszt. 3.

Létrehozó

Balassi Bálint Könyvtár

Forrás

Balassi Bálint Könyvtár

Közzétette

Balassi Bálint Könyvtár
Fogarassy Viktor

Dátum

1980-04-24
1980-04-28

Jogok

Balassi Bálint Könyvtár

Formátum

JPG

Nyelv

hun

Típus

szöveges dokumentum

Tér-idő vonatkozás

Kisterenye
1980

Original Format

papír