Gyászjelentések

Cím

Gyászjelentések

Leírás

Salgótarjáni és Nógrád megyei vonatkozású gyászjelentések

Gyűjtemény elemei

Gyászjelentés Dr. Abay Nemes Gyula haláláról
A gyászoló család és a Balassagyarmati Városi Tanács mély fájdalommal értesíti mindazokat — akik ismerték és szerették —, hogy
Dr. ABAY NEMES GYULA
városi főorvos, „Kiváló" és „Érdemes" orvos
hosszú munkásélet után, 61 éves korában tragikus…

Gyászjelentés özv. Dr. Abay Nemes Gyuláné sz. Halász Magdolna haláláról
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. Dr. Abay-Nemes Gyuláné
sz. Halász Magdolna

1977. október 19-én, 66. életévében türelemmel viselt hosszú szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 1977. november 8-án, de. fél 11 órakor a…

Gyászjelentés Abonyi Fülöp haláláról
Özv. Abonyi Fülöpné úgy a maga, mint gyermekei, unokái és dédunokái nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy szeretett férje, a legjobb apa, nagyapa és dédapa

ABONYI FÜLÖP
nyug. Máv. főkalauz

életének 81 évében, f. hó 5-én visszaadta…

Gyászjelentés Ádám Alajos Evarist haláláról
A forrón szeretett gyermek és testvér

Ádám Alajos Evarist

Békés szenvedés után drága lelkével folyó hó 21-én 54 éves korában teremtőjéhez, urához költözött.
Temetése 24-én 17 órakor lesz a salgótarjáni temető ravatalozójából.

A gyászoló…

Gyászjelentés Ádám Béla haláláról
A gyászoló család, az MN. Nógrád megyei Polgári Védelem Parancsnokság megrendülten, mély fájdalommal tudatja, hogy

ÁDÁM BÉLA
nyugállományú őrnagy

számos kitüntetés tulajdonosa, 1976. január 6-án rövid szenvedés után
életének 50. évében…

Gyászjelentés Dr. Ádám Ferenc haláláról
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Férj, Édesapa, Nagyapa

DR. ÁDÁM FERENC

76 éves fáradhatatlan, áldozatos élet után 1971. január 12-én, váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat 1971. január------n----- órakor a római katolikus egyház…

Gyászjelentés Dr. Ádám Ferencné sz. Szegner Elvira haláláról
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, Nagymama

dr. Ádám Ferencné
szül.: Szegner Elvira

74 éves fáradhatatlan, áldozatos élet után 1978. február 15-én váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat 1978. február_________n_____ __ órakor…

Gyászjelentés Ádám János haláláról
Mély fájdalommal tudatom, hogy drága jó férjem

Ádám János

69 éves korában rövid szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Lelkiüdvéért a szentmise áldozatot 1990. január 12-én, 7.30 órakor mutatják be a Római Katolikus Plébánia…

Gyászjelentés özv. Ádám Nándorné szül. Posevitz Anna haláláról
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy drága édesanyánk életünk egyetlen öröme
ÖZV. ÁDÁM NÁNDORNÉ szül. POSEVITZ ANNA
június 30-án este 8 órakor, életének 55-ik évében, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
A megboldogult…

Gyászjelentés Adamovits Emil haláláról
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
Adamovits Emil
életének 88. évében 1982. november 9-én, hosszú betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait november 11-én, 14.30 órakor helyezzük örök nyugalomra, az…
View all 211 items