Gyászjelentés Abonyi Fülöp haláláról

Cím

Gyászjelentés Abonyi Fülöp haláláról

Tárgy

gyászjelentés
Abonyi Fülöp
Abonyi Fülöpné

Leírás

Özv. Abonyi Fülöpné úgy a maga, mint gyermekei, unokái és dédunokái nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy szeretett férje, a legjobb apa, nagyapa és dédapa

ABONYI FÜLÖP
nyug. Máv. főkalauz

életének 81 évében, f. hó 5-én visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait f. hó 7-én délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a temető ravatalozójából.
A megboldogult lelki üdvéért 8-án reggel 8 órakor a róm. kat. plébániatemplomban engesztelő szentmise áldozat lesz.

Balassagyarmat, 1959. augusztus 6.

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

10.402 Nyomdaipari v. B.gyarmat, 25 db. Fk. özv. Abonyi Fülöpné

Létrehozó

Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Nyomdaipari v. B.gyarmat, 25 db. Fk. özv. Abonyi Fülöpné

Forrás

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Közzétette

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Dátum

1959-08-05
1959-08-07

Jogok

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Formátum

JPG

Nyelv

hun

Típus

szöveges dokumentum

Tér-idő vonatkozás

Balassagyarmat
1959

Original Format

papír