Vélemények a másságról

Velemenyek_a_massagrol_eloiteletek_a_fiatalok_koreben.jpg

Cím

Vélemények a másságról
Előítéletek a fiatalok körében
Egy empirikus társadalomkutatás zárótanulmánya

Tárgy

Összefoglalás 5
1. fejezet. KUTATÁSUNKRÓL (Rudas János)
1.1. Előzmények 7
1.2. A koncepció 7
1.3. A kérdőív 8
1.4. A mintavétel 10
1.5. Terepmunkák, adatfeldolgozás 12
2. fejezet. A CIGÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK (Barcy Magdolna)
2.1. Tapasztalatok a cigányokkal 13
2.2. Családi érintettség 14
2.3. Ki a cigány? 15
2.4. Cigánykérdés a mai Magyarországon 18
2.4.1. Miben áll a cigánykérdés? 18
2.4.2. Hogyan lehetne a cigánykérdést megoldani? 21
2.5. Hogyan illeszkedik bele a cigánykérdés az előítéletekbe 23
2.5.1. Általános intolerancia és cigányság 23
2.5.2. Nézőpontok és cigányság 24
2.5.3. Sztereotipikus gondolkodás és cigányság 25
2.5.4. Perspektívák és a cigányság 25
2.5.5. A roma kérdezettek előítéletessége 27
3. fejezet. ZSIDÓK (Rudas János)
3.1. A zsidó érintettség 28
3.2. Ki a zsidó? 29
3.3. “Zsidókérdés” és zsidókérdés 33
3.4. Két aktuális (?) téma 37
3.5. Antiszemiták, filoszemiták 41
3.6. Nem szeretem vagy gyűlölöm? 42
4. fejezet. A HÉTKÖZNAPI MÁSSÁG (Barcy Magdolna)
4.1. Az előítéletek céltáblái: kiktől óvakodnak a fiatalok 45
4.1.1. Általános intolerancia a mássággal kapcsolatban 50
4.1.2. Személyes tapasztalatok a hétköznapi mássággal 51
4.1.3. Személyes érintettség és a hétköznapi másság elfogadása 52
4.1.4. A hétköznapi másság iránti előítéletek szerkezete 53
4.1.5. A hétköznapi másság és az általános intolerancia 54
4.2. Szterotípiák és helyük az előítéletes gondolkodásban 55
4.2.1. Mivel járnak a sztereotípiák? 55
4.2.2. Személyes tapasztalatok, személyes érintettség és a sztereotípiák 56
4.2.3. Sztereotípiás gondolkodás és a zsidók, valamint a cigányok iránti intolerancia 57
5. fejezet. HIEDELMEINKBŐL (Rudas János)
5.1. Negatív, pozitív 58
5.2. Semleges. Semleges? 62
5.3. Hiedelemfaktorok 64
6. fejezet. A KISEBBSÉGEKKEL ÉS A MÁSSÁGOT JELENTŐ CSOPORTOKKAL KAPCSOLATOS MEGOLDÁSI MÓDOK (Barcy Magdolna)
6.1. Elméleti megoldási módok 68
6.1.1. Megoldási módok belső összefüggései 69
6.1.2. Megoldási módok a személyes érintettség szerint 71
6.2. Megoldási módok a cigányokkal és a zsidókkal kapcsolatban, a cigány- és a zsidókérdés összehasonlítása 73
6.3. A cigány- és a zsidókérdés megoldási módjai és az általános intolerancia 77
7. fejezet. TAPASZTALATOK, VÁGYAK ÉS ÍTÉLETEK A MIGRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MÁSSÁG VÁLTOZATAI MENTÉN (Diósi Pál) 79
8. fejezet. NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS (Rudas János) 103
Melléklet. Egy röplap 107

Leírás

323-B32
Barcy Magdolna
Vélemények a másságról - előítéletek a fiatalok körében : Egy empirikus
társadalomkutatás zárótanulmánya / Barcy Magdolna, Diósi Pál, Rudas János.
- Budapest : Bar Kochba Intézet, 1996. - 107 p. ; 24 cm
ISBN 963 408 078 2
Romológia
Szociológia
Előítélet
Ifjúság
*Magyarország
323.15:316.647.8
Diósi Pál (1942-). - Rudas János (1935-)

Létrehozó

Barcy Magdolna
Diósi Pál
Rudas János

Forrás

ISBN 963 408 078 2

Közzétette

Bar Kochba Intézet

Dátum

1996

Formátum

107 p. ; 24 cm

Nyelv

hun

Típus

könyv

Azonosító

Leltári szám: 328998
Vonalkód: 03446
Leltári szám: 328997
Vonalkód: 03454
Leltári szám: 319391
Vonalkód: 104996
Leltári szám: 0357230
Vonalkód: 160126
Leltári szám: 319392
Vonalkód: 37698
Leltári szám: 319393
Vonalkód: 9990000000001688

Original Format

papír

Idézet

Barcy Magdolna, Diósi Pál, és Rudas János, “Vélemények a másságról,” Tartalomjegyzék adatbázis, megtekintve: 2023. november 28., https://digitaliskonyvtar.bbmk.hu/tartalom/items/show/999.

Kimeneti formátumok