A munkanélküliség

A_munkanelkuliseg_2.jpg

Cím

A munkanélküliség
2. átdolgozott és bővített kiadás

Tárgy

Előszó a második kiadáshoz 7
Bevezető 9
I. A munkanélküliség a második világháborúig terjedő időszakban 13
1. Ki a munkanélküli? 13
2. A munkanélküliekről való gondoskodás és gondolkodás történetéből 17
3. A neoklasszikus felfogás és a keynesi fordulat 31
4. Munkanélküliségi vizsgálatok a második világháború előtt 41
5. A Nagy Válság és a rá adott válaszok 47
II. Munkanélküliség a fejlett tőkés világban a második világháborút követően 59
1. A keretek - a szemlélet 59
A passzív állami politika 64
Az aktív állami politika 65
2. A keretek - a gazdasági növekedés és az új szervezetek 67
3. A munkaerőpiac és a teljes foglalkoztatottság 68
III. Az aranykor vége 79
1. A munkaerőpiaci feszültségek okai 80
2. A 70-es évektől kialakult munkanélküliség egyes aspektusairól 85
3. A jóléti állam kritikája 96
A monetarizmus közgazdasági alapvetése 100
4. A liberális megoldás - a brit és az amerikai példa a 80-as években 104
5. A jóléti megoldás - a svéd példa a 80-as években 113
IV. Munkaerőpiaci egyensúlytalanságok Magyarországon a második világháború után 123
1. A munkaerőhelyzet alakulása 1945 és 1949 között 123
2. A munkaerővel való tervszerű gazdálkodás 126
3. A munkaerőpiac sajátos vonásai a 80-as években 136
Demográfiai jellemzők 137
A munkaerőpiacot befolyásoló fő gazdasági folyamatok 138
A munkaerőpiacon végbemenő változások 139
4. A 80-as évek foglalkoztatási feszültségei 140
V. A munkanélküliség a 90-es években Magyarországon 149
1. Gazdasági, társadalmi és politikai változások 149
2. A munkanélküliség jellegének és a munkanélküliek jellemzőinek átalakulása 151
3. Egyes munkanélkülicsoportok jellemzői a 90-es években 155
A munkanélküliség regionális jegyei 155
A pályakezdő munkanélküliek 167
Munkanélküli nők 172
A tartósan munkanélküliek 177
Diplomás munkanélküliek 183
4. A munkanélküliség politikai aspektusai 187
A munkanélküliség politikai kifejeződése 190
A politikai pártok és a politikai ideológiák 195
Politikai artikuláció 198
Összegző utószó 201
Felhasznált irodalom 205

Leírás

331-B27
Bánfalvy Csaba
A munkanélküliség / Bánfalvy Csaba. - 2. átd. és bőv. kiad.. - Budapest
: Magvető, 1997 ([Gyomaendrőd] : Gyomai Kner). - 214 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-213.
ISBN 963 14 2045 0
Munkanélküliség
*Magyarország
338(091)(100)
331.56(100)(091)

Létrehozó

Bánfalvy Csaba

Forrás

ISBN 963 14 2045 0

Közzétette

Magvető

Dátum

1997

Formátum

214 p. ; 20 cm

Nyelv

hun

Típus

könyv

Azonosító

Leltári szám: 315628
Vonalkód: 16788

Original Format

papír

Idézet

Bánfalvy Csaba, “A munkanélküliség,” Tartalomjegyzék adatbázis, megtekintve: 2023. november 28., https://digitaliskonyvtar.bbmk.hu/tartalom/items/show/998.

Kimeneti formátumok