Salgótarjáni evangélikus templom kulturház lelkész-lak
Zagyvapálfalvai evangélikus templom
Bocsárlapujtői evangélikus templom

Cím

Salgótarjáni evangélikus templom kulturház lelkész-lak
Zagyvapálfalvai evangélikus templom
Bocsárlapujtői evangélikus templom

Tárgy

Képeslap
Helytörténet
Salgótarján

Leírás

A háromosztatú képeslapon a salgótarjáni evangélikus templom, a kultúrház és a lelkészlak, a zagyvapálfalvai evangélikus templom, és a bocsárlapujtői evangélikus templom.
A salgótarjáni evangélikus templom rajza jobb alsó sarkában felirat: fayl 938
A képek alatti ismertető: A salgótarjáni evangélikus keresztyén egyház 1872-ben alakult. Temploma 1882. a lelkészlak 1890. kulturháza 1935. évben épült. Hozzátartozik a bocsárlapujtői leányegyház, amely 1798-ban alakult, templomát 1820-ban építette, a zagyvapálfalvai fiókegyház, amely fiókegyházzá 1927-ben alakult, templomát 1937-ben építette és ezenkívül Karancsság a báró Prónay család külön kápolnájával és még 15 község 30 szórványhellyel. Lélekszám 2000. Lelkészei voltak: Terray Gyula 1872-74. Ruttkay Sándor 1875-1912. Jeszenszky Károly 1913-1923. Szelényi János 1923-25. Dr. Csengődy Lajos 1925 óta.
Képeslap hátoldalán:
Levelező-lap
Címzett: Lengváry Júlia ngs úrleánynak - Budapest V Mérleg-utca 12 II. em. ajtó 2
Szöveg: Szívélyes üdvözletet küld a konferenciáról: [...]
Postai bélyegző: Sa[lgótarján] - 938 JUN. 26.

Forrás

Balassi Bálint Könyvtár
Leltári szám: KP15

Közzétette

Balassi Bálint Könyvtár

Dátum

1938-06-26

Jogok

Balassi Bálint Könyvtár

Formátum

JPG

Nyelv

Magyar

Típus

Papírkép

Azonosító

Vonalkód: 588022

Tér-idő vonatkozás

Salgótarján

Original Format

Postai levelezőlap

Physical Dimensions

9x14 cm