Elemek böngészése (126 összesen)

  • Címkék: Balassagyarmat

Fellinger Károly.jpg
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa
Fellinger Károly
kereskedelmi képviselő
életének 52. évében 1984. november 14-én tragikus hirtelenséggel váratlanul elhunyt.
Temetése…

Fényes Pálné_szül._Nagy Magdolna.jpg
Özv. Fenyves Józsefné szül. Toldy Ilona mint az elhunyt hitvese, úgy a maga, mint az egész gyászoló rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy szeretett férje, a legjobb apa, nagyapa és rokon
FENYVES JÓZSEF
nyugdíjas
1962.…

Fenyves Sámuel, Dr.jpg
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam." Fim 4:7
„Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás
nyereség." Fil. 1:21
Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett…

Ferenc János.jpg
Fájdalmas szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
FERENC JÁNOS
1975. december 28-án életének 62. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvaitól a római katolikus egyház szertartása szerint a balassagyarmati temetőben…

Fillér Lajos.jpg
özv. Fillér Lajosné, úgy a maga mint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört
szívvel tudatja, hogy a legdrágább férj, apa és rokon
FILLÉR LAJOS
folyó hó 18-án reggel 6 órakor, hosszas szenvedés után 81 éves korában visszaadta lelkét…

Fontányi János.jpg
A felejthetetlen férj, édesapa, nagyapa, após és rokon
Fontányi János
nyomdász-mester
életének 69. évében szeptember 26-án, csendesen elhunyt.
Temetése 1984. szeptember 29-én, 11 órakor lesz a római katolikus egyház szertartása szerint a…

Forray Ferenc.jpg
Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
F O R R A Y F E R E N C
életének 91. évében 1972. január 27-én elhunyt.
Temetése 1972. január 29-én, du. 2 órakor lesz a helybeli temetőben a katolikus
egyház…

Frecska Jánosné.jpg
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerető édesanyánk és nagyanyánk
özv. FRECSKA JÁNOSNÉ
1966. december 28-án, életének 77. évében, hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványát 1966 december___ -én----- órakor a balassagyarmati temető…

Frecska Jánosné_szül._Fonódi Etelka.jpg
Mind a magunk, mind az egész rokonság nevében mélyen megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva
fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy a legjobb feleség édes-anya, nagymama
Frecska Jánosné
szül.: Fonódi Etelka
életének 70. évében f. hó 15-én…

Frenreisz Istvánné_szül._Hoffmann Margit.jpg
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb édesanya, nagyanya dédnagyanya
és rokon
özv. FRENREISZ ISTVÁNNÉ
Hoffmann Margit
J. évi február hó 19-én du. 1 órakor életének 86-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 21-én…
Kimeneti formátumok

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2